fot_bg

Anàlisi CEM

La compatibilitat electromagnètica inclou la interferència electromagnètica (EMI) i la susceptibilitat electromagnètica (EMS).El disseny d'EMC a nivell de placa adopta la idea de centrar-se en el control de l'origen i es prenen mesures des de l'etapa de disseny, combinant-se amb l'anàlisi de la integritat del senyal, per solucionar el problema d'EMC en plaques individuals amb interfícies externes i productes que no es poden blindar completament, El disseny EMC a nivell de placa no es pot substituir per cap altra mesura EMC.mentre assoleix el propòsit d'escurçar el cicle de desenvolupament i reduir el cost de producció.

Disseny EMC

  • Control d'apilament i impedància
  • Divisió i maquetació de mòduls
  • Cablejat prioritari per a l'alimentació i senyal especial
  • Disseny de protecció i filtratge de la interfície
  • Split amb tàndem, blindatge i aïllament

Millora de l'EMC

Es proposa un pla de rectificació per als problemes trobats en la prova EMC dels productes del client, principalment a partir dels tres elements de font d'interferències, equip sensible i camí d'acoblament, combinat amb els problemes mostrats a la prova real, fer suggeriments i fer accions.

Verificació EMC

Ajudeu els clients a completar una sèrie de proves EMC de productes i ofereixi recomanacions per als problemes trobats.